RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę INFO-TECHNIK Marcin Stańczyk, z siedzibą: 89-300 Wyrzysk, ul. Bydgoska 22 oraz zasady, na jakich się to odbywa po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma INFO-TECHNIK Marcin Stańczyk w Wyrzysku. Z Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: 609 300 570 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: INFO-TECHNIK Marcin Stańczyk, ul. Bydgoska 22, 89-300 Wyrzysk, lub na e-mail: sferispartnerwyrzysk@gmail.com.
  2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować wysyłając email na adres 4technik@gmail.com lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Administratora Danych z dopiskiem „IOD”.
  3. Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia usług.
  4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
  7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.